֕ ֳ ד־ֵֻ

RAJYA SABHA SECRETARIAT

ֵ ׸

JOINING REPORT

 

, ָ֤ פ -------------- -------- ------ פ ٕ֟/׸ٟ֟ ֿ ָӟ ֕ פ -------, 200 Ԯ/ָ֮ ׻֋ ׸ /

 

----------------------

ßָ

 

----------------------

ִ (ï™ ָ )

 

----------------------

ִ֤

 

----------------------

 

 

 

I hereby report myself for duty this ------ day of ------ 200 forenoon / afternoon after availing of earned leave/commuted leave for ----- days from -----to ------------

 

------------------------

Signature

 

------------------------

Name in block letters

 

------------------------

Designation

 

------------------------

Section